TENDERCOMMUNITY

Inkopers en inschrijvers helpen elkaar. Want Beter Aanbesteden doe je samen.

Activiteiten
9
Leden
37
Groepen
12

Recente gebeurtenissen

RSS Rechtspraak aanbestedingen

RSS Laatste nieuws PIANOo

 • ACM beboet 4 bouwbedrijven voor verboden afspraken rond aanbestedingen gemeente Amsterdam
  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft boetes van in totaal 330.000 euro opgelegd aan 4 bouwbedrijven voor verboden afspraken bij 3 aanbestedingen in de grond-, weg-, en waterbouw (GWW) sector in de gemeente Amsterdam. De ondernemingen stemden voor één of meer aanbestedingen onderling af met welke prijs ze zouden inschrijven. Dat is verboden. Bedrijven […]
 • Rechter doet geen uitspraak over aanbesteding hoofdrailnet na 2024
  De vraag blijft voorlopig onbeantwoord of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de hoofdrailnetconcessie onderhands mag gunnen aan NS. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft zich hier niet inhoudelijk over uitgesproken in een kort geding dat werd aangespannen door de regionale vervoerders Arriva, Transdev, Qbuzz, Keolis en EBS, verenigd in de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN).
 • Het succes van Aanbesteden in 10 dagen
  Voorbereidingen treffen voor een Europese aanbesteding, de uitvraag specificeren en alle benodigde documentatie opstellen, dat proces duurt soms maanden. “Kan dat niet veel sneller, zoals we dat ook in de private sector doen?”, dacht men bij Supply Value. Dat kan inderdaad, want met de Supply Value-methode ‘Aanbesteden in 10 dagen’ lukt het organisaties een complexe […]
 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 49
  In de week 49 zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken wordt hieronder kort besproken.
 • Column: Duurzaamheid versus betaalbaarheid
  Het is de rentmeester tegen de koopman. De eerste wil goed zorgen voor de aarde en investeert in duurzaamheid. De tweede vindt dat sympathiek, maar niet als dat duurder wordt dan hij gewend is. Deze discussie is aan de orde van de dag, ook in de bouwsector. Maar het is een schijnbare tegenstelling. Duurzaamheid en […]
 • Nieuwe handreiking helpt overheden met toepassen Ambitieweb
  Het Ambitieweb helpt publieke opdrachtgevers om doelstellingen concreet te maken voor inkoopopdrachten. De nieuwe PIANOo-handreiking Aan de slag met het Ambitieweb ondersteunt overheden bij de toepassing en biedt een stappenplan om tot duurzame acties en maatregelen te komen.
 • LNV steunt nieuwe Buyer Group biobased bouwmaterialen
  De meeste paprikastengels eindigen op de composthoop, maar zijn prima geschikt als isolatiemateriaal voor woningen en kantoren. Koplopers kunnen de markt voor biobased materialen vergroten door eisen te stellen bij hun inkooptrajecten. Daarom steunt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de nieuwe Buyer Group biobased bouwmaterialen.
 • GIBIT-Toolbox beschikbaar
  Gemeenten kunnen vanaf nu voor het opnemen van Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) gebruik maken van een toolbox. De nieuwe GIBIT-Toolbox is in samenwerking met gemeenten en leveranciers tot stand gekomen, inclusief een inhoudelijke update. Een belangrijk onderdeel van deze GIBIT-Toolbox is de overeenkomstengenerator, waarin de hoofdovereenkomst het belangrijkst is. Gemeenten kunnen met deze tool […]

RSS Jurisprudentie

 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 49
  In de week 49 zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken wordt hieronder kort besproken.
 • Uitsluiting wegens ongeoorloofde prijsafspraken (week 49)
  Aanbesteder, T., stelt dat eiseres met twee andere inschrijvers prijsafspraken heeft gemaakt, waarna eiseres op grond van art. 2.87 lid 1 Aw 2012 van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure is uitgesloten. Eiseres voert als verweer dat er geen prijsafspraken zijn gemaakt. Ondanks dat er hier nog onderzoek naar wordt verricht door de ACM, beschikt T. […]
 • Tussentijdse opzegging en heraanbesteding (week 49)
  Na gunning zijn er onjuistheden geconstateerd in de gevoerde (meervoudig onderhandse) aanbestedingsprocedure. De Gemeente, aanbesteder, heeft P. meegedeeld dat zij de geconstateerde onjuistheden gaat corrigeren door de aanbesteding opnieuw uit te voeren. Om die reden heeft de Gemeente de huidige raamovereenkomst met P. en W. (met wie zij tevens een overeenkomst is aangegaan) opgezegd en […]
 • Strategische inschrijving is toegestaan (week 49)
  Eiseres stelt dat op grond van de aanbestedingsstukken de voor de abonnementsprijs voor inspectie aan te bieden prijzen reëel, kostendekkend en marktconform moeten zijn. Zij heeft twijfels geuit over de door de winnaar aangeboden abonnementsprijs. De Gemeente voert als verweer dat I. weliswaar strategisch maar niet manipulatief of abnormaal laag heeft ingeschreven. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den […]
 • Het (niet) kunnen waarmaken van de inschrijving (week 49)
  A. stelt, op diverse gronden, dat de winnende inschrijver (de combinatie) haar inschrijving niet kan waarmaken. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 17 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:11939)
 • Ongeldige inschrijving wegens ander cijfer bij eerste gunningsbeslissing? (week 49)
  I., de aanbestedende dienst, heeft de eerste gunningsbeslissing onvoorwaardelijk ingetrokken, waarna zij de inschrijvingen heeft herbeoordeeld. Eiseres stelt – na de herbeoordeling – dat de inschrijving van de winnaar van de opdracht ongeldig had moeten worden verklaard, gelet op het cijfer dat in de eerste gunningsbeslissing is gegeven. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 18 november 2020, […]
 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 48
  In de week 48 zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waarvan 2 op rechtspraak.nl en 1 op eur-lex.europa.eu. De uitspraken wordt hieronder kort besproken.
 • Reëel gehanteerde tarieven? (week 48)
  Tussen partijen is de vraag in geschil of de door aanbesteder gehanteerde tarieven in een lopende aanbestedingsprocedure reëel zijn. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de aanbestedingsstukken zodanig gebrekkig zijn dat onderhavige aanbestedingsprocedure geen doorgang kan vinden en aanbesteder over dient te gaan tot heraanbesteding. Ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter dat het doel van lid […]