TENDERCOMMUNITY

Inkopers en inschrijvers helpen elkaar. Want Beter Aanbesteden doe je samen.

Activiteiten
9
Leden
38
Groepen
12

Recente gebeurtenissen

RSS Rechtspraak aanbestedingen

RSS Laatste nieuws PIANOo

 • Vooraankondiging: jaarlijks onderhoud productgroepen MVI-criteria
  De jaarlijkse controle op de productgroep(en) van de MVI-criteria vindt weer plaats. Vanaf 1 april tot 30 april 2021 kunt u uw opmerkingen ten aanzien van bijvoorbeeld verbeteringen en onjuistheden van de MVI-criteria doorgeven.
 • Strategisch inzetten van tweefasencontracten
  Tweefasencontracten in de infra, zoals het bouwteam, worden steeds vaker toegepast. Waar in het verleden het bouwteam een afwijking op het beleid was, is het inmiddels een reguliere bouworganisatievorm die bij honderden projecten per jaar wordt toegepast.
 • Start buyer group Inhuur professionals
  Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap start PIANOo een buyer group Inhuur professionals. In de buyer group gaan vertegenwoordigers van diverse publieke organisaties onderzoeken hoe in samenwerking met de markt diversiteit en inclusie uitgevraagd kan worden voor de inhuur van professionals met een HBO/WO achtergrond.
 • Impuls EPC: Tools voor het implementeren van energieprestatiecontracten (EPC)
  Samen met PIANOo en Invest-NL heeft de Rijksdient voor Ondernemend Nederland (RVO) handige tools ontwikkeld om de markt van energieprestatiecontracten (EPC) in het maatschappelijk vastgoed te stimuleren.
 • Borging en monitoring van MVI
  Tijdens het grote, recent gehouden MVI-congres was er veel aandacht voor het blijvend borgen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) in organisaties. Naast diverse handvatten werd er ook ingezoomd op instrumenten als de MVI-monitor.
 • Ministerie van IenW behaalt hoogste niveau CO2-Prestatieladder
  Binnenkort ontvangt staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het certificaat voor het bereiken van niveau 5 van de CO₂-Prestatieladder. Dit is een grote steun om als organisatie invulling te geven aan de doelen van het klimaatakkoord. De uitreiking vindt plaats tijdens het openbare online event CO₂-reduceren met de ladder, […]
 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 8
  In week 8 zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken en gaan over: opschortende termijn en contractuele vervaltermijn, intrekken aanbesteding, bezwaar tegen gunningssystematiek, aanbestedingseis en aanbestedingsprocedure hogeschool.
 • Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts
  De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 2 nieuwe adviezen gepubliceerd op haar website. De klachten betreffen de volgende onderwerpen: Aanbesteding leermiddelen en verlies aanbesteding na intrekkingen.

RSS Jurisprudentie

 • Masterclass Aanbestedingsrecht IV
  Bent u op zoek naar verdere verdieping van uw kennis op het terrein van aanbestedingsrecht? Jaarlijks organiseert de VU Law Academy een viertal actuele Masterclasses aanbestedingsrecht. In deze masterclasses verdiept u zich in thema's die op dat moment aanleiding geven tot vragen en discussies in de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Aan het einde van elke bijeenkomst […]
 • Masterclass Aanbestedingsrecht III
  Bent u op zoek naar verdere verdieping van uw kennis op het terrein van aanbestedingsrecht? Jaarlijks organiseert de VU Law Academy een viertal actuele Masterclasses aanbestedingsrecht. In deze masterclasses verdiept u zich in thema's die op dat moment aanleiding geven tot vragen en discussies in de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Aan het einde van elke bijeenkomst […]
 • Masterclass Aanbestedingsrecht I
  Bent u op zoek naar verdere verdieping van uw kennis op het terrein van aanbestedingsrecht? Jaarlijks organiseert de VU Law Academy een viertal actuele Masterclasses aanbestedingsrecht. In deze masterclasses verdiept u zich in thema's die op dat moment aanleiding geven tot vragen en discussies in de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Aan het einde van elke bijeenkomst […]
 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 8
  In week 8 zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken en gaan over: opschortende termijn en contractuele vervaltermijn, intrekken aanbesteding, bezwaar tegen gunningssystematiek, aanbestedingseis en aanbestedingsprocedure hogeschool.
 • Hogeschool had meer informatie moeten verstrekken (week 8)
  Informatieverplichting | uitvoering contract In 2013 heeft Hogeschool Rotterdam een aanbestedingsprocedure georganiseerd voor horecavoorzieningen op de locatie Academieplein van Hogeschool Rotterdam. CPC werd hiervoor geselecteerd. In 2018 startte een verbouwing op de locatie Academieplein, met als gevolg dat een deel van de studenten en medewerkers voor drie jaar op een andere locatie werden ondergebracht. De […]
 • Aanbestedingseis mocht niet vervallen (week 8)
  Overname personeel De gemeente Heiloo heeft in 2017 het beheer van het Theater de Beun aanbesteed. Voorafgaand is in een brief en een persbericht aangegeven dat de huidige beheerder [eiser] zijn positie zou behouden. Dit is vervolgens ook opgenomen in de aanbestedingsleidraad. Op verzoek van de beoogde winnaar heeft de gemeente deze eis laten vallen. […]
 • Bezwaar tegen gunningssystematiek wel tijdig naar voren gebracht (week 8)
  Rechtsverwerking | gunning op laagste prijs | SROI-eis | risico’s corona-crisis | onderaannemers | irreële inschrijving | samenstelling onderhandelingscommissie | motivering gunningsbeslissing MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) heeft een Europese aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor Regiotaxi Haaglanden, een systeem van openbaar vervoer per taxi. De voorzieningenrechter stelt dat Trevvel haar recht heeft verwerkt om te klagen over […]
 • Intrekken aanbesteding toegestaan (week 8)
  Meervoudig onderhandse aanbesteding | intrekking aanbesteding | interpretatieverschil bestek De Gemeente Schiedam heeft in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland een opdracht voor het uitmaaien van watergangen in 2020 en 2021 aangekondigd waarop maar een partij had ingeschreven, ingetrokken. Die inschrijver is het niet eens met de intrekking van de oorspronkelijke aanbesteding, maar het hof […]