TENDERCOMMUNITY

Inkopers en inschrijvers helpen elkaar. Want Beter Aanbesteden doe je samen.

Activiteiten
9
Leden
34
Groepen
12

Recente gebeurtenissen

RSS Rechtspraak aanbestedingen

RSS Laatste nieuws PIANOo

 • Nieuwe aanbesteding voor ov-concessie IJssel-Vecht
  De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben het definitieve besluit genomen om de gunning van de ov-concessie IJssel-Vecht aan Keolis in te trekken. De zienswijze van Keolis op het voorgenomen besluit heeft geen doorslaggevende nieuwe informatie opgeleverd. De concessie voor het busvervoer in deze regio wordt opnieuw aanbesteed.
 • Tips om direct aan de slag te gaan met social return
  De zekerheid van leuk en zinvol werk biedt in coronatijd voor velen vaste grond onder de voeten, ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En social return biedt ook kansen. Juist nu is er vaak extra mankracht nodig voor de invulling van coronamaatregelen, en kan die via social return gevonden worden. Maar hoe pas je […]
 • Aanbesteding busconcessie Zuid-Holland Noord uitgesteld
  De provincie Zuid-Holland stelt de aanbesteding van de nieuwe busconcessie in Zuid-Holland Noord uit. Aanleiding is de onzekere marktsituatie die de coronacrisis teweegbrengt. Het college van Gedeputeerde Staten heeft daarom besloten te wachten op een marktverkenning van CROW-KpVV naar de gevolgen voor komende aanbestedingen.
 • Heeft u zich al aangemeld voor de KoopWijsPrijs 2020?
  Heeft u een ambitieus, vernieuwend of anderszins opvallend project op gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)? Meld u dan nu aan voor de KoopWijsPrijs 2020!
 • Van Gelder en gemeente Eindhoven breken snelheidsrecord met infraproject
  In twee weken een inschrijving doen, winnen én starten. Nog nooit ging een aanbestedings­procedure zo snel. In Eindhoven bewezen Van Gelder en de gemeente dat de coronacrisis het beste in mensen naar voren kan halen. “Het was een enorm risico, bizar dat het is gelukt.”
 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 31
  In de afgelopen week zijn er 6 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.
 • OV-concessiedatabase online, besteksdatabase volgt nog
  CROW-KpVV heeft de aanbestedingen in het openbaar vervoer inzichtelijk gemaakt met de nieuwe online OV-concessiedatabase, die vrij toegankelijk is. Later dit jaar volgt de Besteksdatabase met recente ov-bestekken, waarvoor belanghebbenden een account kunnen aanvragen.
 • Terugblik webinar: Voorkom discussies over reële tarieven bij inkoop in het sociaal domein
  Het webinar Hoe voorkom je discussies over reële tarieven bij inkoop in het sociaal domein? van 30 juni 2020 is nu beschikbaar. Het vaststellen van deze reële tarieven blijkt voor veel gemeenten een uitdaging. Want wat is een reëel tarief en waar moet je nu rekening mee houden? In het webinar behandelen Nienke Keus en Sanne […]

RSS Jurisprudentie

 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 31
  In de afgelopen week zijn er 6 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.
 • Beoordelingscommissie beïnvloed? (week 31)
  Tussen partijen is in geschil of op grond van de bezwaren van N definitieve gunning aan S moet worden verboden (en daarmee of de gunningsbeslissing moet worden ingetrokken) en vervolgens of S moet worden uitgesloten van deelname, of een nieuwe beoordeling moet plaatsvinden, dan wel heraanbesteding van de Opdracht. (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 6 juli 2020, […]
 • Eiswijziging, nieuwe beoordelingscommissie in geval van heraanbesteding, toegestaan? (week 31)
  S heeft in deze procedure haar eis gewijzigd en vordert dat F, voor zover zij de opdracht nog wenst te gunnen en overgaat tot heraanbesteding, de inschrijvingen conform de door F vastgestelde beoordelingssystematiek te laten beoordelen door een geheel nieuwe door F in te stellen onafhankelijke en onbevooroordeelde beoordelingscommissie. De voorzieningenrechter is van oordeel dat […]
 • Gelijkwaardigheid bestekseisen (week 31)
  X heeft zich ingeschreven op een aanbestedingsprocedure van een voetbalclub met betrekking tot de aanleg van een kunstgrasveld. De opdracht is niet aan X gegund, omdat de door X aangeboden infill voor het kunstgras niet zou voldoen aan de eisen uit het bestek. X is het daar niet mee eens en stelt een gelijkwaardig type […]
 • Vordering tot tussenkomst en niet voldoen aan geschiktheidseis (week 31)
  X en Y hebben zich ingeschreven op een aanbestedingsprocedure van de Gemeente. X voldoet niet aan een geschiktheidseis en maakt in de hoofdzaak van onderhavige procedure daartegen bezwaar. Y heeft niet voldoende punten gehaald om in aanmerking te komen tot de gunningsfase, maar is het daar niet mee eens en vordert in onderhavige procedure voeging/tussenkomst […]
 • Op welk moment moet inschrijver voldoen aan PvE? (week 31)
  Een opdracht voor het vervaardigen en leveren van drukwerk, is door een Stichting te Limburg gegund aan Y. X, die op de tweede plek gekomen, heeft een kortgedingprocedure gestart tegen de Stichting. Volgens X voldeed Y op het moment van de inschrijving op de aanbesteding niet aan het Programma van Eisen, waardoor de Stichting niet […]
 • Inschrijving terecht ongeldig verklaard? (week 31)
  De inschrijving van F is als ongeldig terzijde gelegd omdat zij niet aan de eisen heeft voldaan die voortvloeien uit het Beschrijvend Document. In geschil is of met de zin ‘In de bijlage vindt u onze klachtenprocedure’ als bijlage van haar Plan van Aanpak moet worden gezien of niet. Vervolgens gaat de voorzieningenrechter in op […]
 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 30
  In de afgelopen week zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.