TENDERCOMMUNITY

Inkopers en inschrijvers helpen elkaar. Want Beter Aanbesteden doe je samen.

Activiteiten
9
Leden
38
Groepen
12

Recente gebeurtenissen

RSS Rechtspraak aanbestedingen

RSS Laatste nieuws PIANOo

 • Aanbestedingen: merken en klagen
  Het afgelopen jaar zijn er twee uitspraken gewezen door de rechtbank Oost-Brabant, die de moeite van het bespreken waard zijn. De uitspraken gaan over aanbestedingen, meer in het bijzonder: mag de aanbestedende dienst merkgericht uitvragen? En hoe zit het met de klachtplicht van inschrijvers?
 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 19
  In week 19 zijn er 7 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken en gaan over: Plan van aanpak schiet tekort, niet ingeschreven met irreële prijzen, beoordeling niet evident onjuist (1, 2 en 3), terechte uitsluiting door verwijzing naar bedrijfsnaam, geen opzet of bewuste roekeloosheid .
 • Hulp gevraagd bij onderzoek naar goal alignement bij gezamenlijke aanbestedingen
  Bent u werkzaam voor een gemeente en (als afdelingshoofd, teamleider of senior medewerker) verantwoordelijk voor Informatie en automatisering of inkoop en aanbestedingen? Dan vraagt Douwe van de Goorberg van Bizob om uw medewerking aan zijn afstudeeronderzoek (Universiteit van South Wales) naar methoden om doelstellingen te stroomlijnen bij gezamenlijke aanbestedingen.
 • Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts
  De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 2 nieuwe adviezen gepubliceerd op haar website. De klachten betreffen de volgende onderwerpen: Weigering voorwaarden aan te passen niet disproportioneel en traag betalingsgedrag geen grond voor opschorting prestatie.
 • Europese aanbesteding Rijkswaterstaat voor slimme laadpunten op zonne-energie
  Rijkswaterstaat is een Europese aanbesteding gestart voor de realisatie van 400 laadpalen, 77 energiemanagementsystemen en zonnepanelen op vele tientallen gebouwen.
 • Start buyer group AI beeldherkenning en drones
  Samen met de Nederlandse AI Coalitie start PIANOo een buyer group AI beeldherkenning en drones. In de buyer group gaan publieke organisaties onderzoeken hoe ze slimme digitale drone oplossingen kunnen inkopen. Aanmelden voor deelname kan nog.
 • Wijziging bij publicatie op TED en TenderNed gaat definitief in op 12 mei 2021
  Vanaf woensdagavond 12 mei 2021 om 18:00 uur verschijnen aankondigingen niet meer direct op TenderNed, maar maximaal 48 uur na verzending aan TED. Aanbestedende diensten wordt het dringende advies gegeven om hun planning op de nieuwe situatie aan te passen.
 • Onderzoek biedt inzicht in circulair aanbesteden en circulaire ontwikkeling
  Hoe ga je van lineair naar circulair? Wat zijn de handigste strategieën voor circulair aanbesteden? Hoe kan de behoefte aan een circulaire bouwhub in de wijk vervuld worden? Het zijn enkele vragen die speelden in de Cirkelregio’s in Zuid-Holland.

RSS Jurisprudentie

 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 19
  In week 19 zijn er 7 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken en gaan over: Plan van aanpak schiet tekort, niet ingeschreven met irreële prijzen, beoordeling niet evident onjuist (1, 2 en 3), terechte uitsluiting door verwijzing naar bedrijfsnaam, geen opzet of bewuste roekeloosheid .
 • Geen opzet of bewuste roekeloosheid (week 19)
  Consortium | onderaannemer | meerkosten | aansprakelijkheid | DBM Op 9 oktober 2014 heeft de Gemeente Den Haag de aankondiging voor de aanbesteding van de bouw van het Onderwijs- en Cultuur Complex (‘OCC’) gepubliceerd. Na het definitief worden van de gunning van het project OCC aan het Bouwconsortium is op 1 september 2015 Cadanz opgericht, […]
 • Terechte uitsluiting door verwijzing naar bedrijfsnaam (week 19)
  Aanvullen gunningsbeslissing | ongeldige inschrijving De Staat heeft op 6 mei 2020 een Europese openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de levering van ‘Hosting en Infrastructuur Componenten 2.0 (HIC 2020)’. Nu SLTN met het opnemen van een verwijzing naar haar bedrijfsnaam een knock-out criterium heeft geschonden, heeft de Staat de inschrijving van SLTN op goede gronden ongeldig […]
 • Beoordeling niet evident onjuist (3) (week 19)
  Beoordelingscommissie | beoordeling kwaliteit Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is op 3 maart 2020 een Europese aanbesteding gestart voor te contracteren gerechtsdeurwaarderskantoren. De rechter zegt in deze zaak dat niet kan worden geconcludeerd dat de beoordelingscommissie in redelijkheid niet tot het toegekende cijfer had kunnen komen. (ECLI:NL:RBDHA:2021:4558, Rechtbank Den Haag, Datum uitspraak 1 april 2021)
 • Beoordeling niet evident onjuist (2) (week 19)
  Beoordeling kwaliteit | beoordelingscommissie Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is op 3 maart 2020 een Europese aanbesteding gestart voor te contracteren gerechtsdeurwaarderskantoren. In deze rechtszaak zegt de rechter: “Het is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet onbegrijpelijk dat de beoordelingscommissie een dergelijke uitwerking van belang heeft geacht en dat zij het ontbreken daarvan heeft […]
 • Beoordeling niet evident onjuist (1) (week 19)
  Beoordeling kwaliteit | beoordelingscommissies Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is op 3 maart 2020 een Europese aanbesteding gestart voor gerechtsdeurwaarderskantoren. De rechter stelt dat hij niet op de stoel van de beoordelaars plaats kan nemen, maar beperkt zich tot de beantwoording van de vraag of er ’in redelijkheid’ tot de beoordeling gekomen kon worden. Zijn […]
 • Niet ingeschreven met irreële prijzen (week 19)
  Beoordeling kwaliteit | beoordelingscommissie | sociale impact | heraanbesteding De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is op 2 november 2020 een openbare aanbesteding gestart voor de inkoop van gebruiksartikelen ten behoeve van de justitiabelenwinkels voor diverse DJI-inrichtingen. Albatros en [X] hebben tijdig op deze aanbesteding ingeschreven. [X] heeft aangevoerd dat zij bij de inkoop van haar […]
 • Plan van aanpak schiet tekort (week 19)
  Beoordeling kwaliteit | beoordelingscommissies De Staat heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd voor het herstel in natura van fysieke schade die is ontstaan als gevolg van bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en gasopslag in Norg. Het beoordelingsteam van de Staat heeft geoordeeld dat het door BFN ingediende plan van aanpak tekortschiet op de onderdelen […]