TENDERCOMMUNITY

Inkopers en inschrijvers helpen elkaar. Want Beter Aanbesteden doe je samen.

Activiteiten
9
Leden
38
Groepen
12

Recente gebeurtenissen

RSS Rechtspraak aanbestedingen

RSS Laatste nieuws PIANOo

 • Opdrachtgevers bundelen hun krachten op weg naar circulaire nieuwbouwwoningen
  De uitdagingen voor de woningbouw zijn groot. Het juiste aanbod van woningen blijft achter bij de vraag en de duurzaamheidsambities zijn hoog. Vorig jaar is RVO in samenwerking met PIANOo en Rijkswaterstaat verschillende buyer groups gestart. Een van deze buyer groups richt zich specifiek op circulaire nieuwbouwwoningen. Een viertal opdrachtgevers is enthousiast over het initiatief […]
 • Coronatestbedrijven vangen bot bij de rechter
  De groep commerciële testbedrijven die een kort geding hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat en de Stichting Open Nederland (SON) zijn door de rechter in het ongelijk gesteld. De uitspraak werd vrijdagochtend bekendgemaakt. Een onderbouwing van de uitspraak volgt later, uiterlijk 29 april 2021.
 • Kamerbrief informatie over overeenkomst sneltesten evenementen
  Minister De Jonge informeerde op 14 april 2021 de Tweede Kamer over de overeenkomst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met Stichting Open Nederland voor sneltesten bij evenementen. In de kamerbrief geeft hij onder meer toelichting over de totstandkoming van de opdracht aan Stichting Open Nederland.
 • Nieuw: Inspiratieboek Woningbouw in hout
  Woningbouw in hout is helemaal van deze tijd: mooi, biobased en duurzaam. Bovendien draagt houtbouw bij aan onze klimaatdoelen en is het een van de nieuwe fundamenten van de circulaire bouweconomie. Het Inspiratieboek Woningbouw in hout presenteert 18 voorbeeldprojecten in de (sociale) woningbouw. Een variatie van laagbouw en hoogbouw, HSB, CLT, modulair en hybride vormen […]
 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 15
  In week 15 zijn er 6 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken en gaan over: Klanttevredenheid niet irreëel, meerdere beoordelingsteams en wijziging subgunningscriteria, geen gerede twijfel, referenties voldoen niet aan geschiktheidseisen, beoordeling strijdig met beantwoording vraag en sanctie uitsluiting disproportioneel.
 • Overheid vraagt uw mening over regeling voor meer schone wegvoertuigen
  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een regeling voor om schone en energiezuinige wegvoertuigen te bevorderen. Zij vraagt hierover uw mening. De consultatie is open tot 12 mei 2021.
 • Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts
  De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 2 nieuwe adviezen gepubliceerd op haar website. De klachten betreffen de volgende onderwerpen: Ongeoorloofde eis bewezen samenwerking verschillende disciplines in één referentieproject en ongebruikelijke aansprakelijkheidsvoorwaarde en beperking ervaring duurzaamheidsmeetsystemen in kader selectie.
 • Sneltestbedrijven spannen kort geding aan om oneerlijke concurrentie bij toegangstesten
  Twintig testbedrijven spannen een kort geding aan tegen Stichting Open Nederland, die deze maand ruim 400 testevenementen organiseert. De stichting zou één bedrijf onterecht hebben voorgetrokken, om op kosten van de staat honderdduizenden toegangstesten uit te voeren. Er is sprake van oneerlijke concurrentie bij het organiseren van testevenementen, vinden 20 commerciële sneltesters.

RSS Jurisprudentie

 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 15
  In week 15 zijn er 6 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken en gaan over: Klanttevredenheid niet irreëel, meerdere beoordelingsteams en wijziging subgunningscriteria, geen gerede twijfel, referenties voldoen niet aan geschiktheidseisen, beoordeling strijdig met beantwoording vraag en sanctie uitsluiting disproportioneel.
 • Sanctie uitsluiting overtreding communicatieverbod disproportioneel (week 15)
  Contactverbod | keurmerk Een als tweede geëindigde inschrijver neemt drie dagen voor het evaluatiegesprek contact op met twee wethouders van de betrokken gemeenten. De voorzieningenrechter acht de uitsluiting van die inschrijver in dit geval echter disproportioneel. Hij zegt: “Vaststaat immers dat de gemeenten in de aanbestedingsstukken niet de sanctie van uitsluiting aan overtreding van het […]
 • Beoordeling strijdig met beantwoording vraag 120 (week 15)
  Herbeoordeling | nota van inlichtingen De antwoorden uit de nota van inlichtingen waren bij een aanbesteding van Rijkswaterstaat niet kenbaar gemaakt aan de beoordelingscommissie, zodat deze bij de beoordeling van inschrijvingen geen rekening heeft kunnen houden met de gewijzigde beoordelingssystematiek. Het hof zegt dat de beoordelingscommissie een met antwoord 120 strijdige beoordeling heeft verricht, die […]
 • Referenties voldoen niet aan geschiktheidseisen (week 15)
  Referentie | kerncompetentie Stichting Albeda heeft op 13 november 2020 een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gepubliceerd voor een raamovereenkomst voor het onderhoud aan bouwkundige elementen en het uitvoeren van bouwkundige projecten. Bertens Bouw heeft een aanmelding ingediend. Stichting Albeda sluit Bertens uit omdat de referenties niet voldoen aan de geschiktheidseisen in de selectieleidraad. De rechter vindt […]
 • Geen gerede twijfel (week 15)
  Grossmann | gerede twijfel Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is in 2020 de openbare Europese aanbestedingsprocedure “Gerechtsdeurwaardersdiensten 2020” gestart. LAVG stelt dat Syncasso c.s. en GGN c.s. zelfstandig hebben ingeschreven, maar dat zij de opdrachten echter niet zelfstandig uitvoeren, maar gebruik maken van elkaars diensten. De verschillende vennootschappen zijn volgens de rechter echter zelfstandige entiteiten […]
 • Meerdere beoordelingsteams en wijziging subgunningscriteria (week 15)
  Wijziging gunningscriteria | Grossmann | beoordelingscommissie Deze rechtszaak gaat o.a. over een tussentijdse wijziging van de (sub)gunningscriteria en het feit dat er door meerdere beoordelingsteams beoordeeld werd. De rechter wijst de vorderingen af. Over de tussentijdse wijziging zegt de rechter: “De partijen die de aanbesteding niet meer volgden of nooit hebben gevolgd zijn immers bij […]
 • Klanttevredenheid niet irreëel (week 15)
  Grossmann | irreële inschrijving | duurzaamheid | klanttevredenheid | motivering MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) heeft als aanbestedende dienst een Europese aanbesteding uitgeschreven voor Regiotaxi Haaglanden. RMC heeft bezwaren tegen de aanbestedingsprocedure maar is volgens de rechter te laat met zijn klachten (Grossmann). De voorzieningenrechter komt ook tot de conclusie dat RMC niet aannemelijk heeft […]
 • Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts
  De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 2 nieuwe adviezen gepubliceerd op haar website. De klachten betreffen de volgende onderwerpen: Ongeoorloofde eis bewezen samenwerking verschillende disciplines in één referentieproject en ongebruikelijke aansprakelijkheidsvoorwaarde en beperking ervaring duurzaamheidsmeetsystemen in kader selectie.