TENDERCOMMUNITY

Inkopers en inschrijvers helpen elkaar. Want Beter Aanbesteden doe je samen.

Activiteiten
9
Leden
38
Groepen
12

Recente gebeurtenissen

RSS Rechtspraak aanbestedingen

RSS Laatste nieuws PIANOo

 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 3
  In de week 3 zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken wordt hieronder kort besproken.
 • Marktontmoeting: adviseurs verduurzaming maatschappelijk vastgoed
  Op donderdag 4 februari 2021 (13.00-14.30 uur) organiseren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden samen met de provincies een marktontmoeting over duurzaamheidscoaches en -facilitators voor de verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed.
 • Vrees voor stille dood van megacontracten in de bouw
  Het Rijk lijkt na een aantal negatieve ervaringen geen trek meer te hebben in het uitbesteden van hele bouwprojecten inclusief financiering en onderhoud aan bouwers. Zonde, zeggen experts. De kennis over deze manier van werken dreigt te verdwijnen. 'Met andere contractvormen zullen projecten duurder worden.'
 • Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts
  De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 4 nieuwe adviezen gepubliceerd op haar website. De klachten betreffen de volgende onderwerpen: relatieve beoordelingsmethode, proportionaliteit plafondbedragen en wijze van prijsindexatie, uitnodiging tot inschrijving op 24 december niet proportioneel en Best Value aanpak.
 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 2
  In de week 2 zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken wordt hieronder kort besproken.
 • Duurzaam inkopen: een parcours vol hindernissen
  Je moet duurzaamheid en duurzaam inkopen niet ervaren als een verplichting maar als een kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een betere wereld. Het moet een bewuste keuze zijn, ook intern. En vooral: het is niet jij of ik, maar jij én ik.
 • Overheidsinkoop wordt steeds meer een verbinder
  PIANOo is jarig! Het Expertisecentrum voor Aanbesteden biedt al 15 jaar informatie, advies en een netwerk voor Nederlandse publieke inkopers. Welke ontwikkeling maakte publieke inkoop in die tijd door? En welke rol speelde PIANOo daarin? Die vragen komen aan bod in een serie artikelen. Dit is het zesde en laatste deel: de toekomst van publieke […]
 • Duurzame aanbesteding: winnaar bood toch geen bio-koffie
  Het Erasmus MC maakte afgelopen zomer bekend de opdracht voor het verzorgen van de warme dranken aan Nestlé te willen gunnen. Totdat bleek dat Nestlé tóch geen biologische koffie aanbood. Erasmus MC gunde vervolgens aan de nummer twee. Nestlé legde de kwestie – zonder succes – voor aan de rechter.

RSS Jurisprudentie

 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 3
  In de week 3 zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken wordt hieronder kort besproken.
 • Resultaatverplichting of inspanningsverplichting? (week 3)
  Bij een aanbesteding voor een asbestinventarisatie is In de overeenkomst niet expliciet een resultaatverplichting opgenomen voor SGS om alle in het gebouw aanwezige asbest te inventariseren en te rapporteren. Er blijkt volgens de rechter uit de bijlage ‘Asbestinventarisaties: de feiten op een rij’, dat het onderzoek mede wordt uitgevoerd op basis van vermoedens. Uit de […]
 • Contactverbod (week 3)
  Het hof zegt dat de facultatieve uitsluitingsgronden weliswaar limitatief zijn, maar dat het aanbestedende diensten vrij staat om voorschriften op te nemen die op straffe van uitsluiting tijdens de aanbestedingsprocedure in acht moeten worden genomen. Het contactverbod van het Inkoopdocument is zo een voorschrift. Het hof acht dat voorschrift niet disproportioneel. In deze zaak werd […]
 • Strategisch inschrijven bij twee fasen aanbesteding (week 3)
  De winnaar van de aanbestedingsprocedure voor de planuitwerkingsfase is de enige die een prijsaanbieding mag doen voor de ontwerp- en realisatiefase. Dit heeft tot gevolg dat die opdracht wordt gegund zonder dat wordt beschikt over prijsaanbiedingen, wat kan leiden tot strategisch inschrijven. De in te dienen prijsaanbieding voor de ontwerp- en realisatiefase zal te zijner […]
 • Studiemiddag Doorwerking van het aanbestedingsrecht in de contractfase
  Deze bijeenkomst belicht aan de hand van actuele jurisprudentie, literatuur en concrete praktijkvoorbeelden op welke wijze de precontractuele fase de uitvoering van een opdracht ongewenst beïnvloedt.
 • Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts
  De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 4 nieuwe adviezen gepubliceerd op haar website. De klachten betreffen de volgende onderwerpen: relatieve beoordelingsmethode, proportionaliteit plafondbedragen en wijze van prijsindexatie, uitnodiging tot inschrijving op 24 december niet proportioneel en Best Value aanpak.
 • Publiek-publieke samenwerking
  Belangrijkste jurisprudentie over publiek-publieke samenwerking.
 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 2
  In de week 2 zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken wordt hieronder kort besproken.